Vilket är bästa prepper sidan?

Hur blir man då en prepper?
Det finns många olika sorters preppare där samtliga har sina egna tankar ifall vad de förbereder sig för.
Därför finns det lika flera skilda sätt att ”bli” en preppare.

Vissa kanske endast vill klara sig igenom ett längre strömavbrott medan andra förbereder sin familj att hantera en kärnvapenattack av främmande makt.

Det de flesta kriser och katastrofer har gemensamt är att man behöver föda, vatten, värme och något sätt att kommunicera (eller i alla fall få information på).

I Sverige idag så räknar myndigheterna med att du som välmående individ ska kunna klara dig i 72 timmar utan hjälp av utomstående.
Detta för att de som verkligen behöver hjälpen så som äldre och sjuka först ska kunna erhålla ta del av den hjälp som samhället kan ge.

Samtidigt så finns det INGEN försäkran att man kommer erhålla hjälp efter 72 timmar av någon myndighet.

Se Således till att ni har det ni behöver i familjen hemma utan att behöva överge hemmet.

Det ni alltid bör se till är att ha några dagars förbrukning av hemma är vatten, föda, medicin, något att värma er med om det är kallt och något sätt att erhålla information från omvärlden på t.ex. en batteridriven FM radio.

igenom att check here läsa denna blogg får du en utmärkt början även om du är novis på prepping!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Vilket är bästa prepper sidan?”

Leave a Reply

Gravatar